پروژه نظارت بر سیستم توزیع


سیستم توزیع شریان حیاتی شرکت محسوب می‌شود بهینه سازی در شبکه توزیع یک روش کاهش هزینه ها در عین حفظ کیفیت است. با کمک این گزارش مدیران می‌توانند با صرف کمترین زمان و هزینه به عملکرد سیستم توزیع نظارت کنند.