پروژه راهور


در این پروژه سوانح رانندگی به تفکیک محل سانحه، وضعیت جوی، روز هفته، علت سانحه و… در سال 1397 بررسی شده و به صورت پویا به تصویر کشیده شده.