درباره من

سارا راستی- شرکت علم داده ارزیاب

سارا راستی

در طراحی دیتا مدل،جمع آوری ،پاک سازی و بصری سازی داده ها تخصص دارم.

نظرات و توصیه های دیگر اعضا

رزومه کاری

اطلاعات فردی

سارا راستی

در زمینه های طراحی دیتا مدلDatawarehouse ،ETL دیتا با ابزار SSIS و T-SQL ،ایجاد دیتا مدل داده تحلیلی با دو نوع Tabular و Multidimensional(MS SQL SSAS)، بصری سازی دیتا با Power BI Desktop مهارت دارم.

سوابق آکادمیک

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

2014 - 2010

دانشگاه پیام نور

دانش آموخته کارگاه T-SQL

May 2019

آموزشگاه نیک آموز

دانش آموخته کارگاه Power BI Desktop

Novamber 2019

آموزشگاه نیک آموز

دانش آموخته کارگاه SQL BI

October 2019

آموزشگاه نیک آموز

سوابق حرفه ای

ادمین شبکه

March 2015 - April 2018

شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

کارشناس هوش تجاری

May 2018 - March 2020

شرکت اُپارک

کارشناس هوش تجاری

March 2020 - هم اکنون

شرکت پخش دارو ممتاز

کارشناس هوش تجاری

May 2019 - هم اکنون

شرکت علم داده ارزیاب

تماس با من

شبکه های اجتماعی

پست الکترونیکی

Sarah.rasti1991@gmail.com

  پیام شما در حال ارسال است لطفا کمی صبر کنید...
پیام شما با موفقیت ارسال شد
Designed by Billboard Web Development